"Med repatrieringsanslaget vill vi locka fler excellenta forskare till Sverige"

21 september 2022

Tuula Teeri, vd Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Foto: Elin Vinger Elliot.

Det säger Tuula Teeri, vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Hon är som styrelseledamot i ÅForsk en av initiativtagarna bakom forskningsstiftelsens repatrieringsanslag. Anslaget riktar sig till forskare som vill återetablera sig i Sverige.

– Med utlysningen vill vi locka tillbaka excellenta forskare som utbildats i Sverige, men sedan har doktorerat och forskat i andra länder. De har kunskaper och erfarenheter som vi behöver i Sverige, därför vill vi erbjuda dem en möjlighet att åter etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, berättar Tuula Teeri.

Varför är utlysningen för repatrieringsanslag viktig?

– Svensk industri lider idag av allt större kompetensbrist som hotar tillväxt och därmed vårt lands konkurrenskraft och välstånd, därför krävs åtgärder som detta anslag, förklarar Tuula Teeri.

IVA är en av aktörerna som finns representerad i ÅForsk styrelse. Vad är roligast med uppdraget?

– Jag tycker det är väldigt inspirerande att ta del av alla ansökningar och få vara med i arbetet med att välja ut vilka som ska ta emot våra forskningsanslag. ÅForsk har verkligen en viktig roll att spela i att stödja toppforskning inom områden som är relevanta för industrin, säger Tuula Teeri.

Vad ser ni inom IVA som viktiga områden för Sverige att hämta hem kunskap inom, och där ÅForsk repatrieringsanslag kan bidra?

– ÅForsk stöder forskning inom ett antal kärnområden; hållbar utveckling inom områden som energi, miljö och material samt processutveckling, infrastruktur och säkerhet. Alla dessa områden är relevanta för den svenska industrins och samhällets omställning till en hållbar framtid, menar Tuula Teeri och fortsätter;

– Vi hoppas nu på många sökanden som vill komma tillbaka och arbeta i Sverige!

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca 670 MSEK i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer. IVA finns tillsammans med AFRY, Skogsindustrierna och Energiföretagen representerade i ÅForsk styrelse.

Om repatrieringsanslaget

ÅForsk repatrieringsanslag kan sökas av forskare som vill återetablera sig i Sverige efter forskarvistelse utomlands. Forskningen ska vara inriktad mot något av ÅForsk kärnområden: Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Utveckling av processer samt Produkter från förnybara råvaror. Ansökningsomgången för 2022 stängde den 30 september. Läs mer om anslaget här.

Här kan du läsa mer om de forskare som tilldelades repatrieringsanslaget föregående år, Malin Olofsson och Mikael Andersson, som nu bedriver etablerad forskning vid SLU respektive Uppsala universitet.