Mer än 30 år av vetenskap & innovation

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca {0} MKR i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer.

Senaste nytt

Linda Gustafsson, Freelayer.

”Entreprenörsstipendiet möjliggör att vi kan utveckla tekniken i våra täcken”

2 juni 2023

Freelayer utvecklar innovativa täcken till hästar. Med ny design, hållbara material samt modern inbyggd teknik för temperatur och fuktavläsning tar företaget steg för cirkulära och materialeffektiva lösningar för hästsporten. Läs mer

Andreas Robinson på Svepreg.

”Tack vare stipendiet kan vi gå fortare fram”

30 maj 2023

Andreas Robinson på Svepreg är en av mottagarna av ÅForsks Entreprenörsstipendium. Svepreg har tagit fram ett nytt sätt att mäta virke på som är smartare och noggrannare men också enklare för aktörerna i skogsbranschen att använda. Läs mer

Ellen Andreasson på Envue Technologies.

”Stipendiet innebär både exponering och en extern kvalitetsstämpel”

25 maj 2023

Ellen Andreasson på Envue Technologies AB – en av mottagarna av ÅForsks Entreprenörsstipendium. Företaget utvecklar nästa generations bioanalytiska instrument för att accelerera utvecklingen av framtidens mediciner. Läs mer

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade AFRY AB. De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt AFRY AB.

Vad vi söker

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom våra kärnområden, se nedan. Vi ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras.

Infrastruktur
Hållbarhet
Material
Produkter från förnybara källor
Energi
Utveckling av processer
Säkerhet
Miljö