Mer än 30 år av vetenskap & innovation

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca {0} MKR i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer.

Senaste nytt

Pooria Khalili samt bildörrspanel. Fotomontage av bilder från Högskolan i Borås och Pooria Khalili.

Svensk skog kan ersätta plast i bilinredning

27 mars 2024

Bilinredning som instrumentpaneler och innerdörrar är en stor industri. Ofta är dessa tillverkade av material som innehåller plast. I ett ÅForsk-finansierat projekt utmanade forskaren Pooria Khalili de här materialen med en miljövänlig komposit av skog. Läs mer

Tuan Thien Tran, forskare vid Uppsala universitet.

Grafenmembran ger hopp om effektiv vattenrening och koldioxidfångst

18 mars 2024

Utsläppen av växthusgaser och den ökande vattenbristen är två av vår tids stora klimatutmaningar. Inom båda dessa områden kan Tuan Thien Trans forskning göra skillnad. Han utvecklar resurssmarta grafenfilter som kan fånga upp koldioxid och rena vatten. Läs mer

Foto: Istockphoto

ÅForsk lyser ut forskningsmedel för forskare som vill återetablera sig i Sverige

4 mars 2024

Repatrieringsanslaget riktar sig till forskare som vill återetablera sig i Sverige som självständiga forskare efter en internationell vistelse på postdoktornivå. Läs mer

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade AFRY AB. De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt AFRY AB.

Vad vi söker

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom våra kärnområden, se nedan. Vi ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras.

Infrastruktur
Hållbarhet
Material
Produkter från förnybara källor
Energi
Utveckling av processer
Säkerhet
Miljö