Mer än 30 år av vetenskap & innovation

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca 460 MKR i forskningsanslag och resestipendier till innovatörer.

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade ÅF AB. De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt ÅF AB.

Vad vi söker

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom nedan nämnda kärnområden. Vi ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik.

Hållbarhet Energi & Miljö
Nya Material
Arbetsmiljö & Säkerhet
Infrastruktur

Hur du ansöker:

Registrera konto

För att kunna ansöka om forskningsanslag och resestipendier måste ett konto registreras. Efter registrering behöver kontot verifieras.

Fyll i formuläret

Efter registering och inloggning kan du från 'Mina Sidor' påbörja en ny ansökan för forskningsanslag eller resestipendier.

Skicka in

Efter att formulären har fyllts i enligt anvisningar och bilagor har bifogats kan du skicka in ansökan. Efter att en ansökan har skickats in kan den inte längre redigeras.

Senaste nytt

Mottagare av Kunskapspriset 2018 utsedd

15 Mars 2018

Professor Mårten Schultz vid Stockholms universitet tilldelas 2018 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk.Läs mer

Beslut om ansökningsmedel

12 februari 2018

Vid styrelsemöte 9 februari beslutade styrelsen att under 2018 dela ut totalt 45 mkr.

Ny ordförande i ÅForsk

12 februari 2018

Vid styrelsemöte 9 februari utsågs Pernilla Winnhed från Energiföretagen Sverige till ny ordförande för ÅForsk.