Mer än 30 år av vetenskap & innovation

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca {0} MKR i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer.

Senaste nytt

Martin Andersson, Chalmers. Foto: Anna-Lena Lundqvist.

Han forskar för att mångdubbla effektiviteten för framtidens vattenrening

21 februari 2024

Den kallas naturens finaste vattenrening. Med hjälp av proteiner från jästceller bygger Martin Andersson med medarbetare just nu upp möjligheter till ett nytt slags membran för vattenrening. Läs mer

Foto: Unsplash.

ÅForsk lyser ut forskningsanslag 2024

5 februari 2024

Den 6 februari öppnar en ny utlysningsomgång av ÅForsk forskningsanslag. Tre kategorier av forskningsmedel finns; för unga forskare, för samverkansprojekt mellan industri och akademi samt generella forskningsprojekt. Läs mer

Foto: Unsplash

ÅForsk resestipendium öppnar för ansökningar

8 januari 2024

ÅForsk resestipendium riktar sig till dig som är doktorand eller student som vill få internationella forsknings- och studiemöjligheter. Läs mer

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade AFRY AB. De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt AFRY AB.

Vad vi söker

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom våra kärnområden, se nedan. Vi ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras.

Infrastruktur
Hållbarhet
Material
Produkter från förnybara källor
Energi
Utveckling av processer
Säkerhet
Miljö