Mer än 30 år av vetenskap & innovation

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca {0} MKR i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer.

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade AFRY AB. De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt AFRY AB.

Vad vi söker

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom våra kärnområden, se nedan. Vi ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras.

Infrastruktur
Hållbarhet
Material
Produkter från förnybara källor
Energi
Utveckling av processer
Säkerhet
Miljö

Senaste nytt

Första utdelningen av ÅForsks nya anslag – Repatrieringsanslag

14 december 2021

Anslaget är nyinrättat anslag från 2021 och vänder sig till forskare som vill återetablera sig i Sverige efter forskarvistelse utomlands. Det är första gången som anslaget delas ut. Anslaget är på 2 Mkr under två år.Läs mer

Nytt forskningsanslag

30 juni 2021

Styrelsen för ÅForsk har beslutat att i höst utlysa ett repatrieringsanslag – som speciellt vänder sig till forskare som vill återetablera sig i Sverige. Anslaget är på två år och 1 MKR/år. Ansökningsperiod: 1-30 september 2021. Läs mer

Mottagare av Kunskapspriset 2021 utsedd

12 mars 2021

Professor Filip Johnsson, verksam vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik vid Chalmers tekniska högskola, tilldelas 2021 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk.Läs mer