Mer än 30 år av vetenskap & innovation

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca {0} MKR i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer.

Senaste nytt

Jesper Jacobsson samt del av det robotsystem som Jesper kommer använda i sin forskning. Foto: Privat samt Sciprios.

AI och robotisering ska snabba på utvecklingen av nya energimaterial

8 maj 2024

AI förändrar många branscher i grunden och inom materialforskningen kan AI ihop med ökad robotisering snabba på utvecklingen av nya material. Det menar Jesper Jacobsson som fått ÅForsks repatrieringsanslag. Läs mer

Fredrik Johansson. Foto: Uppsala universitet.

På väg mot framtidens solceller

26 april 2024

Supermaterialen perovskiter har fått rykte om sig att kunna revolutionera solcellsteknologin. Med avancerad röntgenteknik vill Fredrik Johansson förstå grunderna bakom perovskit-solceller och ta dem mot kommersialisering. Läs mer

Pooria Khalili samt bildörrspanel. Fotomontage av bilder från Högskolan i Borås och Pooria Khalili.

Svensk skog kan ersätta plast i bilinredning

27 mars 2024

Bilinredning som instrumentpaneler och innerdörrar är en stor industri. Ofta är dessa tillverkade av material som innehåller plast. I ett ÅForsk-finansierat projekt utmanade forskaren Pooria Khalili de här materialen med en miljövänlig komposit av skog. Läs mer

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade AFRY AB. De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt AFRY AB.

Vad vi söker

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom våra kärnområden, se nedan. Vi ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras.

Infrastruktur
Hållbarhet
Material
Produkter från förnybara källor
Energi
Utveckling av processer
Säkerhet
Miljö