Mer än 30 år av vetenskap & innovation

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca {0} MKR i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer.

Senaste nytt

Stefan Johansson, professor vid Uppsala universitet.

Superkondensatorer av biomaterial banar väg för stabil elförsörjning

22 januari 2023

Stefan Johansson, professor vid Uppsala universitet, ser stora möjligheter att kunna utveckla framtida lagringsmöjligheter för fossilfri energi. Hans forskning om superkondensatorer av biomaterial kan bidra till att säkra en framtida stabil elförsörjning. Läs mer

Nu är det möjligt att söka ÅForsk resestipendium. Foto: Unsplash.

Ansökan till ÅForsk resestipendium är öppen

10 januari 2023

Resestipendiet riktar sig till dig som är doktorand eller student. Ansökan ska vara inlämnad senast den 6 februari. Läs mer

Carina Håkansson.

”Uppdrag som visar vart utvecklingen är på väg”

21 december 2022

En ny ledningsstruktur, ny ägarstrategi och ökad kommunikation. Det är tre områden Carina Håkansson starkt bidragit till som ordförande för ÅForsk. Nu lämnar hon styrelserollen i ÅForsk, men fortsätter verka för kunskapsspridning och forskning i ny roll. Läs mer

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade AFRY AB. De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt AFRY AB.

Vad vi söker

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom våra kärnområden, se nedan. Vi ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras.

Infrastruktur
Hållbarhet
Material
Produkter från förnybara källor
Energi
Utveckling av processer
Säkerhet
Miljö