Mer än 30 år av vetenskap & innovation

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca {0} MKR i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer.

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade AFRY AB. De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt AFRY AB.

Vad vi söker

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom våra kärnområden, se nedan. Vi ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras.

Infrastruktur
Hållbarhet
Material
Produkter från förnybara källor
Energi
Utveckling av processer
Säkerhet
Miljö

Senaste nytt

 

Kunskapspriset främjar att forskning kommer till nytta i samhället

11 november 2022

ÅForsk delar årligen ut ett pris för framstående kunskapsspridning. Priset omfattar 100 000 kr och delas ut till en forskare inom akademin som visat på särskilt engagemang för sina frågor.Läs mer

Foto: J-O Yxell

Energirik professor prisas för sitt engagemang som kunskapsspridare

4 november 2022

Någon kallade honom för ”energiprofessorn”. Filip Johnsson doppar ofta tårna i energidebatten och under valrörelsen flaggade han för att Sverige behöver mindre polarisering och mer gemensam energipolitik. 2021 fick denna professor i energisystem ÅForsks kunskapspris.Läs mer

Foto: Elin Vinger Elliot

”Med repatrieringsanslaget vill vi locka fler excellenta forskare till Sverige”

21 september 2022

Det säger Tuula Teeri som är vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Hon är som styrelseledamot i ÅForsk en av initiativtagarna bakom forskningsstiftelsens repatrieringsanslag. Anslaget lyses nu ut för andra gången och riktar sig till forskare som vill återetablera sig i Sverige.Läs mer