Mer än 30 år av vetenskap & innovation

ÅForsk har sedan starten 1985 delat ut ca {0} MKR i forskningsanslag, resestipendier och stipendier till innovatörer.

Om ÅForsk

ÅForsk har sedan bildandet 1985 som ändamål att verka för forskning och utveckling inom sina huvudområden. Stiftelsen är den största aktieägaren i börsnoterade AFRY AB. De anslag som delas ut kommer från aktieutdelning från bolaget. Styrelsen består av ledamöter från stiftarna - Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, Skogsindustrierna, Energiföretagen Sverige samt AFRY AB.

Vad vi söker

ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom våra kärnområden, se nedan. Vi ser gärna att fler kvinnliga forskare söker anslag. Genom jämnare könsfördelning blir forskarvärlden starkare, mer produktiv och framgångsrik. Ansökningar från forskare med nya idéer prioriteras.

Infrastruktur
Hållbarhet
Material
Produkter från förnybara källor
Energi
Utveckling av processer
Säkerhet
Miljö

Hur du ansöker:

Registrera konto

För att kunna ansöka om forskningsanslag och resestipendier måste ett konto registreras. Efter registrering behöver kontot verifieras.

Fyll i formuläret

Efter registering och inloggning kan du från 'Mina Sidor' påbörja en ny ansökan för forskningsanslag eller resestipendier.

Skicka in

Efter att formulären har fyllts i enligt anvisningar och bilagor har bifogats kan du skicka in ansökan. Efter att en ansökan har skickats in kan den inte längre redigeras.

Senaste nytt

Mottagare av Kunskapspriset 2021 utsedd

12 mars 2021

Professor Filip Johnsson, verksam vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik vid Chalmers tekniska högskola, tilldelas 2021 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk.Läs mer

Mottagare av Kunskapspriset 2020 utsedd

11 Mars 2020

Universitetslektor Maria Sundin, verksam vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet, tilldelas 2020 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk.Läs mer

Mottagare av Kunskapspriset 2019 utsedd

8 mars 2019

Professor Åsa Wikforss vid Stockholms universitet tilldelas 2019 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk.Läs mer