Beviljade Anslag & Stipendier

Forskningsanslag

Organisation Projektnamn År
Chalmers Infrastruktur till doktorandprojekt - Anaerobisk odlingskammare 2017
Chalmers Development of superior yeast cell factories using global fine-tuning switches towards production of fatty acis 2017
Chalmers Förbättrad massöverföring i CLC med hjälp av enerta element 2017
Chalmers Biosynthesis of the High-value Plant Secondary Metabolites in Yeast 2017
Chalmers Electrifying bacteria with graphene to enhance microbial electro-fuels production from CO2 2017
Chalmers Oxygen carriers as thermochemical storage materials 2017
Chalmers Novel design for thin film fuel cells using nanofabrication 2017
Chalmers CRISPR/Cas9 för utveckling av framtidens lignocellulosa-jäst 2017
Chalmers Production of nanostructured metal particles from various electronic waste 2017
Chalmers Unused outputs generated by current industries as alternative sources for the development of advanced materials used in energy-saving applications 2017
Chalmers Contiunous reactor system for studies of catalytic upgrading of biomass 2017
Energiforsk AB NEPP - Nordeuropeiska Energiperspektiv 2017
Energiforsk AB Artificiell intelligens och robotisering är på väg att förändra vårt samhälle. Hur kan energisektorn förbereda sig och dra nytta av utvecklingen? 2017
Energiforsk AB Askprogrammet - Miljöriktig användning av askor 2017-2020 2017
Energiforsk AB Forskarskolan Gasakademin 2017 2017
Fraunhofer-Chalmers Research Centre Innovativt Verktyg för Simulering av Nanocellulosa Suspensioner 2017
Högskolan i Borås Utsortering av bioplaster från återvinningsströmmen av konventionella plaster en nödvändighet? 2017
Högskolan i Borås Industrial-scale digital inkjet printing of uniform-color and function for resource efficient textile production 2017
Karlstads Universitet Quality control of next generation biological based medicines 2017
KTH Bidrag till en hållbar användning av nanomaterial: Frisättning av nanomaterial från produkter och deras vidare spridning i miljön 2017
KTH Fully printed graphene-based supercapacitor on paper substrates 2017
KTH Path4Mat - Design of artifical biosynthetic pathways for sustainable materials 2017
KTH Hälsorisker med nya svetsmaterial och svetsmetoder 2017
KTH Fatigue assessment of case hardened components 2017
KTH Clean Water in Emergency Situations by Bacteria Adsorbing Filter Paper 2017
KTH Forest source derived graphene oxide quantum dots for water purification and disinfection 2017
KTH Genomskinliga fönster som solceller / Transparent Windows as Solar Cells 2017
KTH Nano-structuring of dielectrics by ion beams for light emission and photovoltaics applications 2017
KTH Billig och högeffektiv direktdriven linjärgenerator för vågkraft 2017
KTH Low temperature flue gas cleaning with ozone in a novel reactor 2017
KTH An innovative technology to produce functionalized nanocrystalline cellulose with high yield - scaling up and surface modifciation 2017
KTH Bioactive hemicellulose gels via enzymatic crosslinking 2017
KTH Development of a user friendly interface, user manual and applications in selected countries of the Open Source Spatial Electrification Toolkit OnSSET to support electrification planning in developing countries 2017
KTH Modeling high-velocity two-phase flows for industrial applications 2017
IVA Så blir Sverige ledande inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 2017
Linköpings Universitet Nya organiska elektroniska material för "grön" och förnybar energi 2017
Linköpings Universitet Printed NanosTructures for Solar HydrOgen Production PRINTSHOP 2017
Linköpings Universitet Development of bismuth-zinc vanadate BiZn2VO6 nanocompounds platform for visible-light driven overall water splitting by low temperature growth 2017
Linköpings Universitet Gas-phase process for three-dimensional printing of functional nanoparticles; from nanoparticles to nanodevices 2017
Linköpings Universitet Flexible Ca3Co409-polymer hybrid thin films for wearable thermoelectric applications 2017
Linköpings Universitet Avancerade material som nydanande innovations- och affärsområde 2017
Lunds Universitet Koppling av flerskalig modellering och experiment med fokus på bränsleceller 2017
Lunds Universitet Kodad belysning: Konsten att filma med ljusets hastighet 2017
Lunds Universitet Optimization driven design of materials with exotic properties 2017
MAX IV Laboratoriet Visualizing electrocatalysis at single nanoparticles 2017
Mittuniversitetet En fullt distribuerad och öppen energimarknad genom blockchain-teknik 2017
SP On-line övervakning av agglomeration i fluidiserade bäddpannor 2017
Swerea SWECAT Återvinningsbara pressgjutna aluminiumlegeringar för högtemperatur- och lättviktsapplikationer 2017
SwereaKIMAB AB Smart Materials for Early Corrosion Sensing in Fibre Reinforced Plastics 2017
SwereaKIMAB AB Billiga vätgasbärande mikrosfärer, för decimering av ytoxider på metallpulver HYDEM 2017
Sveriges lantbruksuniversitet Tanniner för vattenrening 2017
SwereaKIMAB AB Does mitgating diffuse losses of phosphorus and suspended sediments in agricultural catchments lead to pollution swapping? 2017
SwereaKIMAB AB Målanpassade åtgärdsenheter i ett gränslöst skogsbruk 2017
Umeå Universitet Graphene-related materials for Supercapacitors 2017
Umeå Universitet Screen Smart: Analytical and prediction tools to identify non-targeted toxicants in aquatic environments 2017
Uppsala Universitet Proton batteries 2017
Uppsala Universitet Impact of waves on offshore wind and wave energy simulation 2017
Uppsala Universitet Production of hydrogen on-demand 2017
Uppsala Universitet Using nanostructured surfaces to reduce cold-start emissions 2017
Uppsala Universitet Non-linear approach to active control of a point absorbin wave energy converter 2017
VA Samordning av ForskarFredag 2017 2017
ÅF Infrastructure Framtidens hållbara transportsystem - Process och verktyg för att driva planeringen av samhälle och infrastruktur integrerat med teknikutvecklingen 2017

Resestipdendier

Organisation Projektnamn År
Jan Henning Jürgensen "New Methods for Reliability Analysis of Power Systems " - Research visit to the Nanyang Technological University NTU Singapore Jun-Sept 2017 2017
Katherine Calamba 44th International Conference on Metallurgical Coatings and Thin Films Apr 24-28 2017 in San Diego US 2017
Abas Mohsenzadeh Syouki Conf pres "A comparative Density Functional Theory Study of Hydrocarbon Combustion on Metal Surfaces" at the 19th International Conference on Computational Catalysis Apr 27-28 2017 in Kyoto Japan 2017
Abhijit Venkatesh Conf pres "Melt processing of cellulose nanofibrils and amphiphilic copolymer based bio-composites" at Polymer Processing Society Jun 26-29 2017 in Dresden Germany 2017

Vinnarna 2017 är utsedda

Vid årets Innovationsriksdag delades stipendiet ut till 2017-års lyckliga mottagare av stipendiet. Stipendiet är på 200 000 kronor.

 • Åsa Marten Raffinera mjölmasken till proteinpulver
 • Italo Sanhueza En grön teknologiplattform som gör det möjligt att utveckla miljövänlig biomassa till t.ex. biobränsle
 • Annika Dopping Automatisering av jordbruket med autonoma maskiner som med hög precision posititionerar i exakt samma spår som de tidigare planerat grödorna i
 • Isabella Palmgren Återanvändning av vatten
 • Viktor Broberg Mobilapplikation för att på byggarbetsplatser visualisera risker
 • Viktor Kjellberg Ny teknik för klimathantering i fastigheter
 • Anna Lundström 100% växtbaserade delikatesser som bidrar till en miljövänlig och mer hållbar matkonsumtion
 • Staffan Nordlinder Metod för att milljövänligt och rationellt tillverka flexibla kretskort
 • Mikael Erneberg Förbättra trafiksäkerhet genom smarta kommunikationslösningar
 • Jonas Hedlund Utveckling av zeolitmembran for storskaliga industriella gasseparationer
 • Christan Olsson Nytt smörjmedel som är vattenblandbart
 • David Bryngelsson Menyplaneringsverktyg för restauranger