Ansökan

Hur du ansöker

Registrera konto

För att kunna ansöka om forskningsanslag, resestipendier och repatrieringsanslag måste ett konto registreras. Efter registrering behöver kontot verifieras.

Fyll i formuläret

Efter registering och inloggning kan du från 'Mina Sidor' påbörja en ny ansökan för forskningsanslag, resestipendier eller repatrieringsanslag.

Skicka in

Efter att formulären har fyllts i enligt anvisningar och bilagor har bifogats kan du skicka in ansökan. Efter att en ansökan har skickats in kan den inte längre redigeras.

Anvisningar

Nedan följer anvisningar för att söka forskningsanslag, resestipendium, repatrieringsanslag och entreprenörsstipendium från ÅForsk. Det är viktigt att du läser igenom anvisningarna innan du påbörjar processen. För att ansöka behöver du först registrera ett konto. En kontobekräftelse kommer att skickas till dig via epost. Följ anvisningarna i utskicket för att slutföra registreringen.

Efter att kontot har bekräftats kan du logga in på 'Mina Sidor'. Från dessa sidor kan du påbörja en ny ansökan. Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Stiftelsen tar endast emot digitala ansökningar och du kan endast söka vid angivna ansökningsperioder under året. Ansökningar som kommer till ÅForsk på annat sätt kommer inte att behandlas.

Forskningsanslag

Efter att kontot har bekräftats kan du logga in på 'Mina Sidor'. Nu kan du påbörja registrering av din ansökan. Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Stiftelsen tar endast emot digitala ansökningar och du kan endast söka vid angiven ansökningsperiod under året. Ansökningar som kommer till ÅForsk på annat sätt kommer inte att behandlas.

Ett beviljat forskningsanslag från ÅForsk ligger inom intervall 200 kSEK – 1900 kSEK.

Genom inlämnandet av din ansökan lämnar du även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifter i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2017/679).

Läs mer

Resestipendier

Resestipendium kan sökas från ÅForsk för tre ändamål: Konferens utomlands, Examensarbete utomlands och Besök vid utländskt universitet. Vi godkänner inte traktamentskostnader. Har du tidigare beviljats stipendium från ÅForsk kan du tyvärr inte söka igen.

Om examensarbete ska genomföras tillsammans med en studiekamrat vill vi att du anger namnet i ansökningsformuläret. Du kan endast söka för kommande aktiviteter. Söker du för flera aktiviteter fyller du i en ansökan per aktivitet.

Det finns två ansökningsperioder för resestipendium, en i början på året och den andra i början på hösten. Den närmaste ansökningsperioden startar 1 september 2023 och avslutas 30 september 2023.

Ansökan ska vara ÅForsk tillhanda 30 september 2023 23:59 (CEST).

Läs mer
Registrera

Repatrieringsanslag

Efter att kontot har bekräftats kan du logga in på 'Mina Sidor'. Nu kan du påbörja registrering av din ansökan. Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Stiftelsen tar endast emot digitala ansökningar och du kan endast söka vid angiven ansökningsperiod under året.

Anslaget är på två år och totalt 2 Mkr.

Genom inlämnandet av din ansökan lämnar du även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifter i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med dataskyddsförordningen (EU 2017/679).

Ansökningsperioden startar 1 mars och stängs 30 september 2023 (CEST).

Läs mer
Registrera

Entreprenörsstipendier

Genom samarbetet med Swedish Incubators & Science Parks och dess nätverk av innovationsmiljöer, finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer. ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror.

Vem kan söka? Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka.

Ansökningsperiod: 3 oktober – 15 november 2022. Stipendiet delas ut i mars 2023.

Ansök här