Ansökan

Anvisningar

Nedan följer anvisningar för att söka forskningsanslag, resestipendium och entreprenörstipendie från ÅForsk. Det är viktigt att du läser igenom anvisningarna innan du påbörjar processen. För att ansöka behöver du först registrera ett konto. En kontobekräftelse kommer att skickas till dig via epost. Följ anvisningarna i utskicket för att slutföra registreringen.

Efter att kontot har bekräftats kan du logga in på 'Mina Sidor'. Från dessa sidor kan du påbörja en ny ansökan. Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Stiftelsen tar endast emot digitala ansökningar och du kan endast söka vid angivna ansökningsperioder under året. Ansökningar som kommer till ÅForsk på annat sätt kommer inte att behandlas.

Forskningsanslag

Efter att kontot har bekräftats kan du logga in på 'Mina Sidor'. Nu kan du påbörja registrering av din ansökan. Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Stiftelsen tar endast emot digitala ansökningar och du kan endast söka vid angiven ansökningsperiod under året. Ansökningar som kommer till ÅForsk på annat sätt kommer inte att behandlas.

Ett beviljat forskningsanslag från ÅForsk ligger inom intervall 200 kSEK – 1900 kSEK.

Genom inlämnandet av din ansökan lämnar du även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifter i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med dataskydddsförordningen (EU 2017/679).

Ansökningsperioden startar 3 februari och stängs 2 mars 2021.

Läs mer

Resestipendier

Resestipendium kan sökas från ÅForsk för tre ändamål: Konferens utomlands, Examensarbete utomlands och Besök vid utländskt universitet. Vi godkänner inte traktamentskostnader. Har du tidigare beviljats stipendium från ÅForsk kan du tyvärr inte söka igen.

Om examensarbete ska genomföras tillsammans med en studiekamrat vill vi att du anger namnet i ansökningsformuläret. Du kan endast söka för kommande aktiviteter. Söker du för flera aktiviteter fyller du i en ansökan per aktivitet.

Det finns två ansökningsperioder för resestipendium, en i början på året och den andra i början på hösten. Den närmaste ansökningsperioden startar 13 januari 2021 och avslutas 14 februari 2021.

Ansökan ska vara ÅForsk tillhanda 14 februari 2021 23:59.

Läs mer
Registrera

Entreprenörsstipendier

Nu kan entreprenörer från hela Sverige söka ÅForsks Entreprenörsstipendium, som delas ut i samarbete med Swedish Incubators & Science Parks. Sveriges 10 mest innovativa entreprenörer utnämns den 22 april 2020 under Sveriges Innovationsriksdag 2020 och tilldelas 200 000 kr vardera.

Genom samarbetet med Swedish Incubators & Science Parks och dess nätverk av innovationsmiljöer, finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer. ÅForsk har som mål att verka för forskning och utveckling inom områden som energi, miljö, hållbarhet, säkerhet, infrastruktur och produkter från förnyelsebara råvaror.

Vem kan söka? Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka.

Ansökningsperioden är öppen från 13 januari 2020 t.o.m. 14 februari 2020.

Läs mer och ansök: https://www.sisp.se/start/åforsk-entreprenörsstipendium-2020