Ansökan

Anvisningar

Nedan följer anvisningar för att söka forskningsanslag, resestipendium och entreprenörstipendie från ÅForsk. Det är viktigt att du läser igenom anvisningarna innan du påbörjar processen. För att ansöka behöver du först registrera ett konto. En kontobekräftelse kommer att skickas till dig via epost. Följ anvisningarna i utskicket för att slutföra registreringen.

Efter att kontot har bekräftats kan du logga in på 'Mina Sidor'. Från dessa sidor kan du påbörja en ny ansökan. Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Stiftelsen tar endast emot digitala ansökningar och du kan endast söka vid angivna ansökningsperioder under året. Ansökningar som kommer till ÅForsk på annat sätt kommer inte att behandlas.

Forskningsanslag

Efter att kontot har bekräftats kan du logga in på 'Mina Sidor'. Från dessa sidor kan du påbörja en ny ansökan. Du kan skriva din ansökan på svenska eller engelska. Stiftelsen tar endast emot digitala ansökningar och du kan endast söka vid angivna ansökningsperioder under året. Ansökningar som kommer till ÅForsk på annat sätt kommer inte att behandlas.

Vi har inga mini- eller maxbelopp.

Ansökningsperioden startar 1 februari och stängs 28 februari 2019.

Registrera

Resestipendier

Resestipendium kan sökas från ÅForsk för tre ändamål: Konferens utomlands, Examensarbete utomlands och Besök vid utländskt universitet. Vi godkänner inte traktamentskostnader. Har du tidigare beviljats stipendium från ÅForsk kan du tyvärr inte söka igen.

Om examensarbete ska genomföras tillsammans med en studiekamrat vill vi att du anger namnet i ansökningsformuläret. Du kan endast söka för kommande aktiviteter. Söker du för flera aktiviteter fyller du i en ansökan per aktivitet.

Det finns två ansökningsperioder för resestipendium, en i början på året och den andra i början på hösten. Den närmaste ansökningsperioden startar 9 januari 2019 och avslutas 10 februari 2019.

Ansökan ska vara ÅForsk tillhanda 10 februari 2019 23:59.

Registrera

Entreprenörsstipendier

Genom Swedish Incubators & Sciences Parks (SISP) unika nätverk av innovationsmiljöer finner ÅForsk morgondagens mest lovande entreprenörer.

Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare. Både entreprenörer som finns i en inkubator/science park och entreprenörer som inte finns i någon av innovationsmiljöerna är välkomna att söka. Ansökan görs via SISP

Den närmaste ansökningsperioden startar 14 januari 2019 och avslutas 11 februari 2019.

Nästa års utdelning sker 8-10 maj 2019.

Till SISP