”Stipendiet innebär både exponering och en extern kvalitetsstämpel”

25 maj 2023

Ellen Andreasson på Envue Technologies.

Ellen Andreasson på Envue Technologies AB – en av mottagarna av ÅForsks Entreprenörsstipendium. Företaget utvecklar nästa generations bioanalytiska instrument för att accelerera utvecklingen av framtidens mediciner.

– Förutom exponering och extern kvalitetsstämpel, möjliggör stipendiet en förlängd runway för bolaget, vilket innebär att vi kan lägga fokus på att utveckla affären och tekniken för att bygga mera värde innan en extern investeringsrunda, säger Ellen Andreasson på Envue Technologies AB.

Envue Technologies AB är ett spin-out bolag baserat på forskning från Chalmers Tekniska Högskola. Envue Technologies utvecklar nästa generations bioanalytiska instrument för att enklare och effektivare erbjuda forskare en lösning för att accelerera utvecklingen av framtidens mediciner.

– Vår patentsökta teknik, kallad Nanofluidic Scattering Microscopy (NSM), studerar och analyserar biomolekyler såsom proteiner och DNA som är viktiga för att till exempel förstå sjukdomar, förklarar Ellen Andreasson.

Viktiga milstolpar för Envue Technologies AB framöver är att utveckla en första version av ett användarvänligt instrument med tillhörande mjukvara samt initiera pilotprojekt för att erhålla feedback från användare.

– Framöver ligger därför stort fokus på att etablera flera samarbeten med nyckelpersoner i akademin och läkemedelsindustrin, samt parallellt ta in en första investeringsrunda, avslutar Ellen.

Entreprenörsstipendiet delas ut av ÅForsk i samverkan med SISP, Swedish Incubators and Science Parks.

Läs mer om Envue Technoligies.