ÅForsk öppnar utlysning för forskare som vill återetablera sig i Sverige

5 juli 2022

Foto: Unsplash

Repatrieringsanslaget riktar sig till forskare som vill återetablera sig i Sverige som självständiga forskare efter en internationell vistelse på postdoktornivå.

Ansökan är öppen för forskare som har disputerat de senaste cirka fem åren och som under minst ett år har bedrivit forskning i utlandet som akademisk eller industriell postdoc, eller som anställd industriforskare.

Stiftelsen finansierar forskning som håller hög vetenskaplig kvalitet och som kan tillämpas inom kärnområdena Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Utveckling av processer samt Produkter från förnybara råvaror. Under 2022 planerar ÅForsk att bevilja två anslag om 1 MSEK/år vardera, under max två år.

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2022.