Viveka Beckeman ny styrelseledamot i ÅForsk

3 april 2023

Viveka Beckeman, vd Skogsindustrierna. Foto: Björn Leijon.

– ÅForsk kärnområden för forskningsfinansiering ligger precis rätt i tiden och skapar möjligheter för svensk industri att ställa om till effektiva energilösningar och ökad användning av förnybara material, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Nyligen tillträdde hon som ordinarie ledamot i ÅForsk styrelse. Som representant för branschorganisationen Skogsindustrierna ser hon fram emot att kunna skapa ökade möjligheter för forskning som kan gynna både den akademiska forskningen men också den industrinära forskningen.

– Svensk industri är inne i en omfattande omställning. Därför är det viktigt att beslut och val av utvecklingsvägar grundas på fakta från forskning. Här kan ÅForsk skapa möjligheter för ökad kunskap, men också för teknik- och processutveckling, menar Viveka Beckeman.

Vad är viktigt framåt för ÅForsk?

– ÅForsk har blivit en alltmer betydande forskningsfinansiär, därför är det viktigt att vi når ut med de utlysningar stiftelsen genomför, säger Viveka Beckeman och tillägger:

– Vi har flera riktigt bra anslag i portföljen som gynnar viktiga grupper. Entreprenörsstipendiet gynnar nytänkande och nyskapande idébärare, forskningsanslaget är ett stabilt och långsiktigt anslag. Repatrieringsanslaget skapar möjligheter för forskare som vill återetablera sig i Sverige och bär med sig viktig kunskap. Här finns många möjligheter.

Viveka Beckeman har lång erfarenhet av skoglig utveckling. Hon tillträdde tjänsten som vd för Skogsindustrierna 2020 och innan dess var hon verksam inom Sveaskog. Hon har också arbetat med företagsförvärv och ägarstyrningsfrågor samt suttit i ett flertal bolagsstyrelser, däribland som styrelseordförande för Sunpine AB. Viveka Beckeman har även erfarenheter från IT-branschen och med juristutbildning i botten också från domstolsväsendet och advokatbyrå.

Vi säger varmt välkommen till ÅForsk styrelse!