Kunskapspriset främjar att forskning kommer till nytta i samhället

11 november 2022

ÅForsk delar årligen ut ett pris för framstående kunskapsspridning. Priset omfattar 100 000 kr och delas ut till en forskare inom akademin som visat på särskilt engagemang för sina frågor.

– Med ÅForsk Kunskapspris vill ÅForsk bidra till att synliggöra och inspirera till spridning och nyttiggörande av forskning och kunskap i samhället, förklarar Johan Weigelt.

Johan Weigelt har under 10 års tid varit verksam i ÅForsks styrelse och Kunskapspriset ligger honom varmt om hjärtat.

Priset delas inte bara ut inom ÅForsks kärnområden utan även bredare. Det innebär att även forskare inom andra kategorier kan bli nominerade. Universitetens rektorer är de som bjuds in att nominera den som de tycker ska ta få ta emot priset.

– Genom rektorernas nominering får vi ett bra kvitto på att personerna är bra kunskapsspridare, säger Johan Weigelt.

Vad premieras i bedömningen?

– Som pristagare ska man ha visat att man gått utanför det som ligger inom ens forskarroll, att man har ett tydligt samhällsengagemang och under lång tid har arbetat med kunskapsspridning, till exempel genom populärvetenskap. Att verkligen ha nått ut är viktigt, och sedan kan förstås forskningsområdets dagsaktualitet till viss del påverka styrelsens val av pristagare, berättar Johan Weigelt.

Vad kan pristagaren använda medlen till?

– Det här är ett personligt pris som pristagaren kan använda till sin egen utveckling, förklarar Johan Weigelt.

Hur viktiga är de akademiska förebilderna för framtidens kompetens?

– Att väcka intresse för kunskap, utbildning och forskning hos unga människor är viktigt. Där spelar förebilderna en viktig roll. Att forskare syns i samhällsdebatten och interagerar med resten av samhället är viktigt för att väcka ett långsiktigt intresse och nyfikenhet. Det skapar en bra grogrund för utveckling av framtida kompetens, säger Johan Weigelt och fortsätter;

– Det har varit väldigt roligt att jobba med detta pris. Styrelsen brukar träffa pristagaren och få en redogörelse för forskningsområdet vilket varit väldigt utvecklande. Det är verkligen ett pris att vara stolt över!, avslutar Johan Weigelt som efter en lång tid inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) i slutet av året kommer tillträda som vd på KI Holding AB.