”Repatrieringsanslaget är ett effektfullt och smart anslag”

2 maj 2023

Fredrik Hörstedt, IVA är ny suppleant i ÅForsk styrelse.

Med erfarenhet från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och som vicerektor för Chalmers ser Fredrik Hörstedt, ny suppleant i forskningsstiftelsen ÅForsk styrelse, vikten av att stiftelsen arbetar med anslag som kan ge stora effekter även med små medel.

– ÅForsk är en relativt liten forskningsfinansiär. Utifrån den utgångspunkten behöver vi vara säkra på att vår finansiering effektivt kan komplettera andra finansiärer. Vi är inte den största finansiären så därför är det viktigt att vi ligger i framkant genom ett smart och följsamt arbetssätt, konstaterar Fredrik Hörstedt, som är akademisekreterare på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Fredrik Hörstedt har också erfarenhet från den europeiska forskningsarenan och var bland annat styrelseledamot i Europeiska Innovationsrådet vid EU-kommissionen mellan åren 2019-2021.

Hur viktigt är internationalisering för svenska forskare? Hur kan vi bli bättre på detta, och hur kan ÅForsk:s anslag bidra?

– Svensk konkurrenskraft och hållbarhet grundas på att vi har tillgång till den bästa kunskapen, infrastrukturen och andra kritiska forsknings- och innovationsresurser, och det oavsett var de finns i världen. Därför är det viktigt att vi kan underlätta för svenska toppforskare att stanna kvar i Sverige för att bedriva sin forskning. För ÅForsk handlar det om att se hur vi med våra relativt små medel kan göra största möjliga skillnad kan göra skillnad för dessa forskare, menar Fredrik Hörstedt.

Är det något av anslagen som du vill lyfta fram som extra viktigt?

– Repatrieringsbidragen, som är ett anslag som vi beviljar till forskare som varit utomlands och är i behov av forskningsfinansiering den första tiden när de återvänt till Sverige, är ett bra exempel på ett effektfullt och smart anslag. Med hjälp av de bidragen underlättar ÅForsk för forskare att återetablera sig i Sverige. På så sätt bidrar vi till att stärka förutsättningarna för svensk konkurrenskraft och hållbarhet, säger Fredrik Hörstedt.

Om ÅForsk repatrieringsanslag

ÅForsk repatrieringsanslag riktar sig till forskare som vill återetablera sig i Sverige som självständiga forskare efter en internationell vistelse på postdoktornivå. Just nu är en ny ansökningsomgång öppen för anslaget. Sista dag för ansökan är den 30 september. Läs mer här!

Läs mer om Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien här.