”ÅForsk gör verklig och konkret skillnad för forskare i Sverige”

3 februari 2023

Tuula Teeri, ordförande för ÅForsk och vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Foto: Elin Vinger Elliot.

Tuula Teeri är vd för Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. Hon har en lång erfarenhet av att arbeta med forskning och innovationsfrågor. Nyligen tillträdde hon också som ordförande för ÅForsk. Här berättar hon om sina tankar kring uppdraget.

Vad ser du mest fram emot de kommande åren när det gäller ÅForsk?

– Jag brinner för att frukterna av nydanande forskning ska komma till verklig nytta och inte hamna i byrålådor. I detta tycker jag att ÅForsk gör verklig och konkret skillnad för forskare i Sverige – samtidigt som vi lyfter områden som har betydelse för svenska företagens framtida konkurrenskraft och som främjar entreprenörskap. Det jag ser mest fram emot är att få följa forskarna och konkret se den faktiska nytta som stiftelsens pengar genererar, säger Tuula Teeri.

Vad vill du sätta extra fokus på framöver när det gäller ÅForsk?

– Att ÅForsk ska fortsätta hålla ribban högt, vi måste vara duktiga på att utvärdera våra insatser och ligga rätt i tiden. ÅForsk har i decennier haft kärnområden som är högaktuella just nu, inte minst hållbarhet och energi, i det har stiftelsen verkligen legat steget före. Jag är stolt över den framsynthet som ÅForsk haft och det är något jag vill fortsätta att verka för, berättar Tuula Teeri.

ÅForsk har många olika utlysningar och anslag. Är det något särskilt anslag du vill slå ett extra slag för?

– Jag vill slå ett slag för ÅForsks repatrieringsanslag.  Det är ett anslag som vi beviljar till forskare som varit utomlands och är i behov av forskningsfinansiering den första tiden när de återvänt till Sverige. Det gör att vi minskar kompetenstappet och att mer forskning på sikt kommer till nytta.

Du har lång erfarenhet från forskning och utbildning både i Sverige och Finland. Vad kan Sverige lära av Finland när det gäller forskning och utveckling och vice versa?

– Våra universitetssystem är relativt lika. Men om jag ska välja ut en sak som skiljer så är det universitetens självständighet, där har Finland kommit längre än Sverige. Att regeringen i Sverige till exempel utser rektor och att staten äger universitetens lokaler tycker jag inte optimalt. Att ge större ansvar för professionen att forma och styra utbildning och forskning skulle gynna hela samhället, avslutar Tuula Teeri.