Forskar du utomlands och vill föra tillbaka internationell kunskap till Sverige?

17 maj 2023

Foto: Unsplash.

Stiftelsen ÅForsk lyser ut medel till forskare som vill återetablera sig i Sverige som självständiga forskare efter en internationell vistelse på postdoktornivå.

Repatrieringsanslaget omfattar 1 MSEK per år under max två år. Ansökan är öppen för forskare som har disputerat de senaste cirka fem åren och som under minst ett år har bedrivit forskning i utlandet som akademisk eller industriell postdoc, eller som anställd industriforskare.

Stiftelsen finansierar forskning som håller hög vetenskaplig kvalitet och som kan tillämpas inom kärnområdena Energi, Miljö, Säkerhet & Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, Utveckling av processer samt Produkter från förnybara råvaror.

Välkommen med din ansökan senast den 30 september 2023! Läs mer här!