Utvecklar metoder för effektivare behandlingar

4 juli 2023

Foto: Unsplash.

Jesper Nilsson är entreprenören bakom Lanterna, företaget som med inspiration från naturen utvecklar teknologier som bidrar till en effektiv utveckling av nästa generations läkemedel. Han är en av tio mottagare av ÅForsk entreprenörsstipendium 2023.

– Min och Lanternas affärsidé är att utveckla biokemiska metoder för att kunna studera hur nästa generations läkemedel, baserade på genetiska material såsom mRNA, beter sig i kroppen. Våra naturhärmande koncept för att visualisera mRNA och andra typer av nukleinsyror möjliggör snabbare och mer effektiv utveckling av dessa typer av behandlingar, förklarar Jesper Nilsson.

Vad möjliggör entreprenörsstipendiet för dig?

- Att arbeta i startupvärlden är som att vada uppströms i ett skiftande vattendrag. Det gäller att hålla näsan över ytan men också att kunna hålla andan länge när det inte går. Stipendiet blir en fin rund sten att kliva på, säger Jesper Nilsson.

ÅForsk entreprenörsstipendium omfattar 200 000 kr och delas ut av forskningsstiftelsen ÅForsk tillsammans med SISP - Swedish Incubators & Science Parks.