”Uppdrag som visar vart utvecklingen är på väg”

22 december 2022

Carina Håkansson.

En ny ledningsstruktur, ny ägarstrategi och ökad kommunikation. Det är tre områden Carina Håkansson starkt bidragit till som ordförande för ÅForsk. Nu lämnar hon styrelserollen i ÅForsk, men fortsätter verka för kunskapsspridning och forskning i ny roll.

– Att sitta i ÅForsk styrelse har varit ett jätteroligt uppdrag. Det varit så givande att ägna så pass mycket tid åt att läsa forskningsansökningar. Att läsa dessa ansökningar gör att man blir väldigt uppdaterad vart utvecklingen är på väg och det är intressant, säger Carina Håkansson och tillägger;

– ÅForsk ger anslag till forskning och entreprenörer som verkar är inom oerhört angelägna ämnesområden. Det handlar om resurs- och energifrågor, samhällsfrågor och ett brett fält av forskningsområden som är aktuella just nu kopplat till cirkulär ekonomi, bioekonomi och grön omställning. Här är ÅForsk en viktig finansiär, och har blivit en allt större finansiär med tiden.

Carina Håkansson har tidigare varit vd för Skogsindustrierna och representerat organisationen i ÅForsk styrelse. Ordförandeposten alternerar mellan tre av de fyra organisationerna som är representerade i styrelsen; Energiföretagen, IVA – Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, AFRY och Skogsindustrierna. Varje styrelseledamot sitter på sin post i tre år.

Mycket har hänt under den tid Carina Håkansson varit aktiv i styrelsen.

– ÅForsk är största aktieägaren i AFRY och därför har vi tagit fram en ägarstrategi. Det har varit en väldigt lärorik process. Vi har sett över stadgar och arbetsordning samt arbetat med en ledningsstruktur, förklarar Carina Håkansson.

ÅForsk har också instiftat ett nytt anslag – repatrieringsanslaget. Anslaget kan sökas av forskare som arbetet utomlands men vill återvända till Sverige.

– Flera forskare vittnar om att det är svårt att få komma hem till Sverige och fortsätta sin forskning. Därför är anslaget viktigt, berättar Carina Håkansson.

Även om forskningsanslagen är basen i ÅForsk verksamhet vill Carina Håkansson också lyfta fram betydelsen av stiftelsens entreprenörsstipendium. Stipendiet omfattar 200 000 kr och delas ut årligen.

– Det är häftigt och intressant att få möta dessa entreprenörer och lyssna till deras tankar och ambitioner! Stipendiet kan hjälpa dem genom den så välkända ”dödens dal” och ge den extra skjuts som behövs för att kunna fortsätta utvecklingen, säger Carina Håkansson.

Att vara majoritetsägare i AFRY har inneburit att ÅForsk kapital haft en god tillväxt. Idag delar stiftelsen ut cirka 50-60 miljoner kronor per år i forskningsmedel.

– Är man stor finansiär måste man vara känd och synas! Vi vill få ökat antal ansökningar med god kvalitet och behöver kommunicera mera. Det är ett arbete vi också påbörjat, säger Carina Håkansson.

Du har lång erfarenhet inom skogsbranschen. Hur viktigt är det för en sådan bransch att möta forskning från de andra kärnområdena inom ÅForsk?

– Det är väldigt viktigt! Det är en tydlig trend att det handlar om att få till nya samarbeten. Energifrågorna har länge varit nära skogsindustrin, men utvecklingen mot bioraffinaderier och den cirkulära ekonomin är intressant för där träffar skogsindustrin många andra branscher, exempelvis fiskodling, batteriutveckling och biodrivmedel.

Vad väntar för dig nu?

– Jag kommer fortsätta mitt styrelseuppdrag i AFRY och SCA. Dessutom är jag ledamot i Vasaloppets styrelse, berättar Carina Håkansson.

Samma dag som uppdraget för ÅForsk avslutades valdes Carina Håkansson också in som ordförande för avdelning VIII inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA.

– Det är IVA:s avdelning för skogsnäringens teknik och det känns bra att få fortsätta arbeta med frågor inom det område jag verkat tidigare. Här behöver vi också visa på kunskap och lyfta fram den forskning som finns, säger Carina Håkansson.

– Nu önskar jag ÅForsk lycka till med den fortsatta utvecklingen! avslutar Carina Håkansson.

Och från ÅForsk riktar vi stort tack till Carina och önskar stort lycka till framöver!