Innovation minskar stress kring amning för nyblivna mammor

27 juni 2023

Att vara nybliven förälder är en enorm lycka, men om amningen inte kommer i gång ordentligt och bebisens vikt inte börjar röra sig åt rätt håll blir stressen snabbt stor. Entreprenören Isabelle Ingemansson har skapat ett nytt stöd för ammande kvinnor.

Isabelle Ingemansson har med företaget Otii AB lyckats skapa en innovation som erbjuder ett nytt sätt att monitorera amningsmönster för att stödja ammande kvinnor.

Med hjälp av sensorbaserad teknik som automatiskt samlar in data utan behov av manuell inmatning får såväl föräldrarna som sjukvårdspersonalen information som ger värdefulla insikter om hur amningen fungerar.

– Den insamlade informationen kan användas för att stödja informerat beslutsfattande och säkerställa bästa möjliga vård för barnet, berättar Isabelle Ingemansson som även arbetar som underläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Isabelle Ingemansson är en av tio entreprenörer som tilldelas ÅForsk entreprenörsstipendium 2023.

– Stipendiet möjliggör för Otii AB att vidareutveckla den teknologi som behövs för automatisk datainsamling, säger Isabelle Ingemansson. 

Idag finns det inget sätt att objektivt följa amningsmönster på ett korrekt sätt.

– Detta ställer höga krav på mamman att på ett analogt sätt följa amningen, vilket kan leda till felaktig information och ökar stressen under en sådan sårbar period som den första amningstiden är, förklarar Isabelle Ingemansson och fortsätter;

– Att följa amningsmönster via sensorer innebär att mamman erbjuds ett kontinuerligt stöd och att varken vårdpersonal eller mamman själv behöver uppskatta hur amningen fungerar. Stress och ovetande leder ofta till att många mammor slutar amma tidigare än önskat.

– Att monitorera amingsmönstret ger också exempelvis BVC en bättre överblick så de kan ge informerade råd och beslut kring amning och insatser. Det är också ett viktigt hjälpmedel om det uppstår akuta tillstånd för bebisen och personal på akutmottagningen snabbt behöver vetskap om hur mycket mat ett sjukt barn har fått i sig, berättar Isabelle Ingemansson. 

Innovationen från Otii innebär också att det nu kommer att bli möjligt att samla in data kring amning på ett sätt som inte gjorts tidigare. Det kommer skapa möjlighet för nya studier och insikter när det handlar om amning.

Entreprenörsstipendiet omfattar 200.000 kr och delas ut av ÅForsk i samverkan med SISP - Swedish Incubators and Science Parks.