”Tack vare stipendiet kan vi gå fortare fram”

30 maj 2023

Andreas Robinson på Svepreg.

Andreas Robinson på Svepreg är en av mottagarna av ÅForsks Entreprenörsstipendium. Svepreg har tagit fram ett nytt sätt att mäta virke på som är smartare och noggrannare men också enklare för aktörerna i skogsbranschen att använda.

Svepregs nya sätt att mäta virke kommer kunna spara tid och pengar jämfört med de system som finns idag – samtidigt gynnas alla av miljövinster i form av minskade utsläpp.

– Tack vare stipendiet finns det framför allt resurser att ta hjälp av företag med annan expertis, och gå fortare fram. Mycket går kanske att lösa på egen hand, men ingen kan allt om allting och de som är proffs inom sina områden kan arbeta så mycket snabbare, säger Andreas Robinson och fortsätter:

– Till exempel har vi anlitat en konsult som ska ta fram skalet och elektroniken som behövs för att skydda sensorn som ska sitta utomhus året runt. Vi har också påbörjat en patentansökan med hjälp av en patentjurist. Vi har nu också resurser att bygga och testa fler variationer av sensorn.

Framåt ska Svepreg fortsätta med utvecklingen – inte bara av sensorn utan också själva mätmetoden som då är mjukvara, och företaget ska göra fälttester nu under sommaren.

– Vi kommer träffa fler potentiella kunder, inte bara för att presentera oss utan också för att få höra deras synpunkter, för att se till att vi lägger energi på rätt saker. Vi ska hitta en bra investerare som vill samarbeta med oss, avslutar han.

Entreprenörsstipendiet delas ut av ÅForsk i samverkan med SISP, Swedish Incubators and Science Parks.

Läs mer om ÅForsk Entreprenörsstipendium.