Entreprenörsstipendiater prisade

28 mars 2023

Mottagare av ÅForsk entreprenörsstipendium 2023. Foto: SISP

Under Sveriges Innovationsriksdag som genomfördes den 21–23 mars i Lund fick de entreprenörer som tilldelats prestigefyllda ÅForsk entreprenörsstipendium ta emot sina utmärkelser. Sju av de tio pristagarna fanns på plats.

ÅForsk entreprenörsstipendium lyfter entreprenören för dennes engagemang. Stipendiet omfattar 200 000 kronor och delas ut i samverkan med Swedish Incubators & Science Parks. Den sökande entreprenören ska ha koppling till universitetsmiljö, antingen som student, doktorand, forskare eller lärare.

Vi vill rikta ett stort grattis till vinnarna: Jesper Martinsson, Ellen Andréasson, Jacob Nissén Karlsson, Andreas Robinson , Ola Svennesson, Linda Gustavsson, Feng Wang, Magnus Ivarsson, Isabelle Ingemansson och Jesper Nilsson!

Läs mer om stipendiaterna på Swedish Incubators & Science Parks webbplats.