”Entreprenörsstipendiet möjliggör att vi kan utveckla tekniken i våra täcken”

2 juni 2023

Linda Gustafsson, Freelayer.

Freelayer utvecklar innovativa täcken till hästar. Med ny design, hållbara material samt modern inbyggd teknik för temperatur och fuktavläsning tar företaget steg för cirkulära och materialeffektiva lösningar för hästsporten.

Linda Gustafsson är grundare till företaget Freelayer och är en av tio entreprenörer som under 2023 får ta emot ÅForsk entreprenörsstipendium. Freelayers hästtäcken är både delbara och utbytbara.

– Genom att vi designar och tillverkar i en delbar design får vi ett täcke där man kan byta ut delar istället för att slänga ett helt täcke eller att köpa ett nytt. Delarna kan användas i olika syften vilket gör att vi också kan minska antalet täcken per häst. För varje täcke vi sparar så minskar vi textilanvändningen i produktion med tre till fem meter och minskar också då utsläpp av koldioxid och mikroplaster, berättar Linda Gustafsson.

Täckena är inte bara klimatsmarta, de är också försedda med modern teknik.

– Vår moderna teknik innebär lätta, tunna och flexibla sensorer som mäter av så att klimatet under hästens täcke är optimalt, förklarar Linda Gustafsson.

ÅForsk entreprenörsstipendium omfattar 200 000 kr och delades ut vid årets Innovationsriksdag i Lund.

– ÅForsk stipendiet möjliggör att vi nu kan utveckla tekniken i våra täcken vidare. Vi utvecklar nu en testbar prototyp utifrån vår förstudie med RISE, avslutar Linda Gustafsson.

Läs mer om Freelayer.

Entreprenörsstipendiet delas ut av ÅForsk i samverkan med SISP, Swedish Incubators and Science Parks.

Läs mer om ÅForsk Entreprenörsstipendium.