Deras idé omvandlar solljus till el

20 juni 2023

Feng Wang, LinXole AB.

LinXole AB fokuserar på avancerade material som kan användas i nästa generations solceller för att omvandla solljus till el.

Ett unikt försäljningsargument för bolagets material är att det avsevärt kan förlänga en enhets livslängd utan att kompromissa med energiomvandlingseffektiviteten.

– Vår startup har fokus på att utveckla avancerade material som effektivt kan öka livstiden för framtidens solceller, såväl för solceller från så kallade perovskiter som för solceller från organiska material, berättar Feng Wang som är en av företagets grundare.

Feng Wang är också en av tio entreprenörer som tilldelas ÅForsk entreprenörsstipendium 2023. Stipendiet omfattar 200.000 kr och delas ut av ÅForsk i samverkan med SISP – Swedish Incubators and Science Parks.

– Stipendiet kommer hjälpa oss med IPR-hantering och att verifiera framtida marknader för våra produkter, berättar Feng Wang som förutom att vara en av entreprenörerna bakom LinXole AB också är biträdande universitetslektor vid Linköpings universitet.

Läs mer om LinXole AB: https://www.linxole.com/