”Repatrieringsanslaget gav mig frihet”

8 mars 2023

Alexander Edström, KTH har tilldelats ÅForsk repatrieringsanslag.

När det efter flera år utomlands var dags för Alexander Edström att återvända till Sverige fick han möjlighet att fortsätta forska inom just den forskningsinriktning han önskade – detta tack vara ÅForsk repatrieringsanslag.

”Anslaget gjorde det möjligt att hävda mig själv som självständig forskare”, säger Alexander Edström. Han forskar om magnetism och magnetiska material på KTH i Stockholm och intresserar sig idag särskilt för inhomogena deformationer i magnetiska material.

– Det är en ny och spännande forskningsinriktning med många outforskade möjligheter, särskilt relevant i 2-dimensionella magnetiska material, bestående av endast ett fåtal atomlager, säger han.

Alexanders beräkningsbaserade forskning strävar efter att förutsäga och förstå materialegenskaper utifrån grundläggande fysik och kvantmekanik, med hjälp av storskaliga datorberäkningar.

– Med våra beräkningar kan vi göra realistiska beräkningar och undersöka större grupper av material, mer effektivt än i ett laboratorium, och på så vis bidra till att designa framtida material med önskade egenskaper, förklarar Alexander.

Magnetiska material är oumbärliga i många viktiga tillämpningar, från vindkraftverk till hårddiskar. Alexanders nuvarande forskning är i första hand grundforskningsinriktad, men kan i framtiden leda till nya former av magnetisk nanoteknik eller informationsteknologi.

– De fenomen som inhomogena deformationer ger upphov till i magnetiska material, till exempel så kallad kiral eller topologisk magnetism, anses mycket lovande för att utveckla framtida informationsteknologi.

Innan Alexander landade på KTH spenderade han flera år utomlands. Efter att ha gjort sin post doc på det tekniska universitetet ETH i Zürich fick han ett anslag från Svenska Vetenskapsrådet för att göra internationell post doc-tjänst i Barcelona. Där arbetade han tillsammans med en världsledande forskare inom flexoelektricitet – ett relaterat fenomen som beskriver hur inhomogena deformationer påverkar elektrisk polarisering i material. Med Alexanders kunskaper om magnetism mynnade samarbetet ut i det nya området flexomagnetism. Det var även startskottet för den forskningsinriktning som Alexander ägnar sig åt idag.

Inom flexomagnetism studerar Alexander, med hjälp av beräkningar, vad som händer om du inhomogent deformerar, till exempel böjer, materialet. Deformationer av den typen bryter symmetrier, vilket leder till nya intressanta effekter och fenomen, som annars endast uppstår i relativt sällsynta material.

– Jag har redan fått fram spännande resultat som visar hur krökningar kan användas för att kontrollera magnetiska materialegenskaper på ett sätt som är lovande för till exempel nya typer av informationsteknologi, säger han och fortsätter:

– Hade jag inte fått repatrieringsanslaget från ÅForsk vet jag inte om jag hade kunnat fortsätta ägna mig åt detta nya spännande område – anslaget gav mig frihet att själv kunna välja vad jag ville göra och forska inom.

Enligt Alexander är det ofta en utmanande del av karriären när man har gjort en post doc och sedan ska avancera till nästa steg. För honom innebar anslaget från ÅForsk en möjlighet att ta det steget och hävda sig själv som självständig forskare.

Så var ser du dig själv om fem år?

– Jag hoppas att den forskning som jag nu bedriver leder till spännande resultat som i sin tur öppnar dörrar och ger upphov till nya idéer som jag kan bygga vidare på ännu mer långsiktigt. Jag hoppas även att jag får se experimentella forskare bekräfta resultaten av mina beräkningar, avslutar Alexander.

Om repatrieringsanslaget

ÅForsk repatrieringsanslag riktar sig till forskare som vill återetablera sig i Sverige som självständiga forskare efter en internationell vistelse på postdoktornivå. Just nu är en ny ansökningsomgång öppen för anslaget. Sista dag för ansökan är den 30 september. Läs mer här!