”ForskarFredag är Sveriges mest spridda vetenskapsfestival”

27 oktober 2023

Julia Brink, nationell samordnare för ForskarFredag, Forskar Grand Prix och massexperiment. Fotograf: Gustaf Waesterberg.

Med koncept som ”Låna en forskare” och ”Massexperimentet” har ForskarFredag tagit forskning och vetenskap till allmänheten. ÅForsk är en av finansiärerna av veckan, som när summeringen är gjord för 2023 beräknas ha nått över 30 000 deltagare.

Hallå där Julia Brink! Du är nationell samordnare för ForskarFredag, Forskar Grand Prix och årets massexperiment – Plastexperimentet.

– Vi har koordinerat 44 organisationer som deltagit från 24 orter runt om i Sverige. Just nu går vi igenom statistiken och ser att vi i år kommer att ha nått över 30 000 deltagare genom dessa aktiviteter, konstaterar Julia Brink glatt.

ForskarFredag genomförs av Vetenskap & Allmänhet och ingår som en del av European Researchers’ Night – EU:s största vetenskapsfestival. Konceptet, som startade som en endagsaktivitet i Sverige, har under åren byggts på och genomfördes i år för sjuttonde året i rad. I år arrangerades ForskarFredag mellan den 25 och 30 september.

– Syftet med dagarna är att allmänheten ska få en inblick i vad forskning och vetenskap är och vad en forskare gör, samt få möjlighet ställa frågor till en forskare. Forskarna medverkar för att få perspektiv på sin egen roll, inspirera allmänheten och rent konkret för att få in underlag i medborgarforskningsprojektet, berättar Julia Brink.

Medborgarforskningen – som också kallas massexperimentet – har under året varit fokuserat på det så kallade Plastexperimentet. Här får medborgare hjälpa till att kartlägga hur mycket plastskräp det finns i olika naturtyper i Sverige.

– Det är öppet för allmänheten att vara med och samla in data i dessa experiment. Tidigare har vi till exempel genomfört ett projekt där vi undersökte tillgänglighet i bostäder. Då var det många äldre som engagerade sig. Vi har också genomfört ett ”nyckelpigeförsök” som engagerade många förskolor och skolor. Deltagarna får vara med från början till slut i projektet och får ta del av en populärvetenskaplig rapport i dess slutskede, förklarar Julia Brink.

Hur har ni hittat inspiration till massexperimentet?

– Vi har tagit inspiration från nordiska projekt. För medborgarforskningen har vi tittat på exempel från Danmark. De aktiviteter som vi har landat i har visat sig fungera väldigt bra med skolans läroplan, speciellt där systematiska undersökningar ingår i ämnet, berättar Julia Brink.

Vad gör ni mer under ForskarFredag-veckan?

– Det senaste konceptet som vi byggt in i Forskarfredag är ”Låna en forskare”. Här välkomnas en forskare till klassrummet som eleverna får ställa frågor till. Under pandemin utvecklade vi konceptet till hela landet, berättar Julia Brink och förklarar hur;

– 2021 skapade vi en onlineplattform för aktiviteten. Här läggs forskares profiler upp med information om vad de forskar om samt hur de är som personer. På så vis skapar vi en ny bild av forskarna. Intresset är stort – vi skulle kunna göra det året om! Men för att det ska bli kommunicerbart så har vi beslutat att genomföra aktiviteten koncentrerat under särskilda veckor.

Cirka 50 olika forskarprofiler finns då att tillgå i plattformen och här anges också vilka tider forskarna kan vara tillgängliga och vilken årskurs de vill träffa. Forskarna i sin tur får coaching kring hur de ska tänka när de träffar yngre målgrupper.

– För lärare har detta varit guld värt! Vi har fått väldigt fin feedback från lärare på landsbygden där det saknas muséer och högre lärosäten. De får nu tillgång till en forskare som kan delta digitalt i klassrummet. Genom att vi byggt möjligheten att hela Sverige kan delta är vi Sveriges mest spridda vetenskapsfestival – och en resurs för skolor över hela landet, konstaterar Julia Brink.

– Eleverna får en ny bild av forskning och nya förebilder – och ser att alla kan bli forskare om man är nyfiken och har ett driv, tillägger Julia Brink.

Forskningsstiftelsen ÅForsk är en av flera aktörer som sponsrar veckan.

– Vi har haft ett väldigt bra samarbete med Forskningsstiftelsen ÅForsk för att komma fram till det anslag ÅForsk bidrar med till aktiviteten. Finansiering är ju väldigt viktig för att få ihop ett sådant här event, säger Julia Brink.

Nu tar Vetenskap & Allmänhet aktiviteterna vidare inför 2024. Men för Julia Brink väntar nya utmaningar runt hörnet då hon snart tillträder en tjänst på Tekniska muséet i Stockholm.

Vad har varit absolut roligast under din tid som nationell samordnare?

– Det roligaste är när man får höra om möten mellan forskare och allmänheten som lett till att någon fått lära sig någonting nytt och när vi sår ett frö för någon att vilja gå vidare till högre utbildning!

Julia Brink har också koordinerat tävlingen Forskar Grand Prixvar deltävlingar genomförs i samband med ForskarFredag. Tävlingen går ut på att forskare ska presentera sin forskning på ett så engagerande, lärorikt och lättförståeligt sätt som möjligt, på bara fyra minuter.

– Inför finalen i Stockholm den 23 november samlar vi alla finalister och ger dem en coachning. Det har varit jätteroligt att få vara med och jag beundrar den tid och energi som forskarna lägger ned på att vara med. Vi har fått återkoppling från flera forskare som varit tacksamma och vågat göra större och fler presentationer efter finalen.

ForskarFredag är ett uppskattad aktivitet för ÅForsk som önskar lycka till framöver!

Läs mer om ForskarFredag: https://forskarfredag.se/