”Entreprenörsstipendiet gör att jag kan lägga tid på utveckling”

9 maj 2023

Magnus Ivarsson, vd MycoMine.

Magnus Ivarsson är entreprenören bakom MycoCube - ett reningsverk för nedbrytning av miljögifter. För detta har Magnus tilldelats ÅForsk entreprenörsstipendium om 200 000 kronor.

– För mig innebär entreprenörsstipendiet att jag kan lägga all min tid på att utveckla företaget och framför allt vår innovation. Vi är i ett intensivt skede då innovationen produktanpassas och så småningom ska marknadsföras så det är verkligen fantastiskt att få fokusera helt och fullt på det nu. Det säger Magnus Ivarsson, vd på MycoMine vars produkt MycoCube består av ett reningsverk för nedbrytning av miljögifter. Tidigare i vår fick Magnus ta emot ÅForsk entreprenörsstipendium om 200 000 kronor.

– Vår affärsidé är att utveckla hållbara reningsverk för nedbrytning av miljögifter. Reningsverket som går under namnet MycoCube är helt och hållet baserat på svamp som bryter ner föroreningar och gör om dem till biomassa - en helt naturlig produkt som kan återvinnas tillbaka till de naturliga kretsloppen. På så sätt minimerar vi kunders koldioxidutsläpp och miljöpåverkan, förklarar Magnus Ivarsson.

MycoMine har utvecklats i samarbete med inkubatorn STING.

Entreprenörsstipendiet delas ut av ÅForsk i samverkan med SISP, Swedish Incubators and Science Parks.

Läs mer om MycoMine och MycoCube här!