ÅForsk lyser ut forskningsanslag 2024

5 februari 2024

Foto: Unsplash.

Den 6 februari öppnar en ny utlysningsomgång av ÅForsk forskningsanslag. Tre kategorier av forskningsmedel finns; för unga forskare, för samverkansprojekt mellan industri och akademi samt generella forskningsprojekt.

Gemensamt för forskningsprojekten är att de ska bidra till utveckling främst inom något av ÅForsk kärnområden som är Energi, Miljö, Säkerhet och Hållbarhet, Infrastruktur, Materialteknik, utveckling av Processer och Produkter från förnyelsebara råvaror.

Nya idéer premieras

Anslagen riktar sig mot tre olika kategorier av projekt. Ett är riktat till unga forskare. I denna kategori kan forskare söka upp till 500 000 kr.

– Ansökningar från forskare som är i början av sin karriär, det vill säga som är mindre än fem år från disputation, och som bidrar med nya idéer premieras i denna utlysning, berättar Anders Snell som är verkställande ledamot på Stiftelsen ÅForsk.

Samverkansprojekt med industrin

Den andra kategorin handlar om samverkansprojekt mellan industri och akademi. Projekten kan pågå i max tre år. Notera att den sökande alltid är ett lärosäte eller institut.

Generellt forskningsanslag

Den tredje kategorin av forskningsmedel riktas mot generella forskningsprojekt som kan pågå i max tre år.

Forskningsanslagen ska rymmas inom intervallet 200 000 kr – 1 900 000 kr. Ansökan ska vara registrerad hos ÅForsk senast den 10 mars 2024. I juni beräknas besked om vilka projekt som beviljas medel kunna meddelas.

Läs mer här.