”Tack vara stipendiet har vi fått möjlighet att starta produktion i Skåne”

23 maj 2023

Ola Svennesson på Ockham Technologies.

Ockham Technologies har tagit fram en automatiserad doseringsenhet som eliminerar problemet med överdosering av rengöringsmedel samt säkerställer att lokalvårdaren aldrig kommer i kontakt med starka koncentrat.

– Det är med största ödmjukhet och tacksamhet som jag tackar för detta stipendium. Tack var detta har vi fått möjlighet att starta produktion i Skåne av fem fullt funktionella enheter som ska ut på marknaden för en sista användarinput, säger Ola Svennesson på Ockham Technologies och fortsätter: 

– Vi har anpassat enheten så att den är kompatibel med samtliga flytande rengöringsmedel på marknaden och så att den även passar lokalvårdarens favoritflaskor så att ingen användarförändring eller ergonomi påverkas. Med denna produktion får vi värdefull information under kontinuerlig användning innan serieproduktion.

Ockham Technologies doseringsenhet kopplas direkt till befintligt rörledningssystem och tekniken förlänger även hållbarheten på brukslösningen från cirka 2-3 dagar till över ett år så att inga medel behöver kasseras. Då det även förekommer problem med felaktigt underhåll av golv, kan denna med fördel användas under konstruktion av hållbara fastigheter och på så sätt säkerställa att underhåll sker enligt fastighets- och golvtillverkarens önskemål.

Vad händer framåt?

–  Vi har intressenter från Facility Management, hotell, fastighetsbolag och kommuner och vårt mål är att samla på så många ”Letter of intent” som möjligt för att skapa korrekta förutsättningar innan större volymer produceras. Ockham Technologies kommer att ställa ut med några enheter under Clean & Facility mässan 18-19 oktober på Elmia i Jönköping där det finns möjlighet att prova vår innovation.

Entreprenörsstipendiet delas ut av ÅForsk i samverkan med SISP, Swedish Incubators and Science Parks.

Läs mer om Ockham Technologies.