Awarded Grants & Prizes

Research grants

Recipient Project name Year
Chalmers Infrastruktur till doktorandprojekt - Anaerobisk odlingskammare 2017
Chalmers Development of superior yeast cell factories using global fine-tuning switches towards production of fatty acis 2017
Chalmers Förbättrad massöverföring i CLC med hjälp av enerta element 2017
Chalmers Biosynthesis of the High-value Plant Secondary Metabolites in Yeast 2017
Chalmers Electrifying bacteria with graphene to enhance microbial electro-fuels production from CO2 2017
Chalmers Oxygen carriers as thermochemical storage materials 2017
Chalmers Novel design for thin film fuel cells using nanofabrication 2017
Chalmers CRISPR/Cas9 för utveckling av framtidens lignocellulosa-jäst 2017
Chalmers Production of nanostructured metal particles from various electronic waste 2017
Chalmers Unused outputs generated by current industries as alternative sources for the development of advanced materials used in energy-saving applications 2017
Chalmers Contiunous reactor system for studies of catalytic upgrading of biomass 2017
Energiforsk AB NEPP - Nordeuropeiska Energiperspektiv 2017
Energiforsk AB Artificiell intelligens och robotisering är på väg att förändra vårt samhälle. Hur kan energisektorn förbereda sig och dra nytta av utvecklingen? 2017
Energiforsk AB Askprogrammet - Miljöriktig användning av askor 2017-2020 2017
Energiforsk AB Forskarskolan Gasakademin 2017 2017
Fraunhofer-Chalmers Research Centre Innovativt Verktyg för Simulering av Nanocellulosa Suspensioner 2017
Högskolan i Borås Utsortering av bioplaster från återvinningsströmmen av konventionella plaster en nödvändighet? 2017
Högskolan i Borås Industrial-scale digital inkjet printing of uniform-color and function for resource efficient textile production 2017
Karlstads Universitet Quality control of next generation biological based medicines 2017
KTH Bidrag till en hållbar användning av nanomaterial: Frisättning av nanomaterial från produkter och deras vidare spridning i miljön 2017
KTH Fully printed graphene-based supercapacitor on paper substrates 2017
KTH Path4Mat - Design of artifical biosynthetic pathways for sustainable materials 2017
KTH Hälsorisker med nya svetsmaterial och svetsmetoder 2017
KTH Fatigue assessment of case hardened components 2017
KTH Clean Water in Emergency Situations by Bacteria Adsorbing Filter Paper 2017
KTH Forest source derived graphene oxide quantum dots for water purification and disinfection 2017
KTH Genomskinliga fönster som solceller / Transparent Windows as Solar Cells 2017
KTH Nano-structuring of dielectrics by ion beams for light emission and photovoltaics applications 2017
KTH Billig och högeffektiv direktdriven linjärgenerator för vågkraft 2017
KTH Low temperature flue gas cleaning with ozone in a novel reactor 2017
KTH An innovative technology to produce functionalized nanocrystalline cellulose with high yield - scaling up and surface modifciation 2017
KTH Bioactive hemicellulose gels via enzymatic crosslinking 2017
KTH Development of a user friendly interface, user manual and applications in selected countries of the Open Source Spatial Electrification Toolkit OnSSET to support electrification planning in developing countries 2017
KTH Modeling high-velocity two-phase flows for industrial applications 2017
IVA Så blir Sverige ledande inom resurseffektivitet och cirkulär ekonomi 2017
Linköpings Universitet Nya organiska elektroniska material för "grön" och förnybar energi 2017
Linköpings Universitet Printed NanosTructures for Solar HydrOgen Production PRINTSHOP 2017
Linköpings Universitet Development of bismuth-zinc vanadate BiZn2VO6 nanocompounds platform for visible-light driven overall water splitting by low temperature growth 2017
Linköpings Universitet Gas-phase process for three-dimensional printing of functional nanoparticles; from nanoparticles to nanodevices 2017
Linköpings Universitet Flexible Ca3Co409-polymer hybrid thin films for wearable thermoelectric applications 2017
Linköpings Universitet Avancerade material som nydanande innovations- och affärsområde 2017
Lunds Universitet Koppling av flerskalig modellering och experiment med fokus på bränsleceller 2017
Lunds Universitet Kodad belysning: Konsten att filma med ljusets hastighet 2017
Lunds Universitet Optimization driven design of materials with exotic properties 2017
MAX IV Laboratoriet Visualizing electrocatalysis at single nanoparticles 2017
Mittuniversitetet En fullt distribuerad och öppen energimarknad genom blockchain-teknik 2017
SP On-line övervakning av agglomeration i fluidiserade bäddpannor 2017
Swerea SWECAT Återvinningsbara pressgjutna aluminiumlegeringar för högtemperatur- och lättviktsapplikationer 2017
SwereaKIMAB AB Smart Materials for Early Corrosion Sensing in Fibre Reinforced Plastics 2017
SwereaKIMAB AB Billiga vätgasbärande mikrosfärer, för decimering av ytoxider på metallpulver HYDEM 2017
Sveriges lantbruksuniversitet Tanniner för vattenrening 2017
SwereaKIMAB AB Does mitgating diffuse losses of phosphorus and suspended sediments in agricultural catchments lead to pollution swapping? 2017
SwereaKIMAB AB Målanpassade åtgärdsenheter i ett gränslöst skogsbruk 2017
Umeå Universitet Graphene-related materials for Supercapacitors 2017
Umeå Universitet Screen Smart: Analytical and prediction tools to identify non-targeted toxicants in aquatic environments 2017
Uppsala Universitet Proton batteries 2017
Uppsala Universitet Impact of waves on offshore wind and wave energy simulation 2017
Uppsala Universitet Production of hydrogen on-demand 2017
Uppsala Universitet Using nanostructured surfaces to reduce cold-start emissions 2017
Uppsala Universitet Non-linear approach to active control of a point absorbin wave energy converter 2017
VA Samordning av ForskarFredag 2017 2017
ÅF Infrastructure Framtidens hållbara transportsystem - Process och verktyg för att driva planeringen av samhälle och infrastruktur integrerat med teknikutvecklingen 2017

Travel grants

Recipient Project name Year
Jan Krantz Medverkan i konferens ”Sustainability in Energy and Buildings SEB” Jun 24-26 2018 om hållbart byggande 2018
Alessio Bucaioni "Alignment of Requirements and Testing in Agile: an Industrial Experience" at 15th International Conference on Information Technology : New Generations 2018
Cedrik Wiberg AiMES 2018 - Cancun 2018
Marco Fistler ICLASS 2018 Chicago 2018
Yasaman Dabirian Metabolic Engineering Conference: Systems Metabolic Engineering for Superior Bio-Production 2018
Susanne Lewin 8th World Congress of Biomechanics 8-12 Juli 2018
Gong Cheng Conference presentation 'Efficient numerical ice-sheet simulations over long time spans' in the 13th World Congress in Computational Mechanics 22-27 July 2018 2018
Ebrahim Harati The 71st IIW ANNUAL ASSEMBLY & INTERNATIONAL CONFERENCE 2018
Jingshi Min Eriksson Information and communication technologies for development (ICT4D) – A case of Myanmar 2018
James Hinchcliffe Aquaculture Conference Recent Advance in Aquaculture 2018
Pengji Ding CLEO 2018 Conference 2018
Evelina Wikner ”The 19th International Meeting on Lithium Batteries” (IMLB2018) 2018
Salah eddine Choutri Summer school "Mean field games and applications" at IPAM, University of california, Los Angeles, June 2018. 2018
Jonatan Öström Molekyldynamik i TelAviv 2018
Magdalena Cichocka 31st European Crystallographic Meeting 2018
Nickyar Ghadirinejad 31st European Crystallographic Meeting 2018
Hannes Rolf Konferens om urbanhistoria i Rom 2018
Jonas Flygare Presentera ny forskning vid en vetenskaplig konferens, 10th International VLBI Service for Geodesy and Astrometry (IVS) på Svalbard, Norge inom VLBI. 2018
Mahsa Daraei International Conference on Applied energy (ICAE2018), August 22-25, 2018, Hong Kong, China 2018
Alexander Aurell Participation in graduate summer school "Mean Field Games and Applications" at IPAM UCLA, Jun 18-29 2018 2018
Brigitta Nemeth EPR summer school 2018
Basel Al-Rudainy 40th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals 2018
Izabella Jedel Presentation av Kandidatuppsats på APS Conference i San Fransisco 2018
Marcus Östman SETAC Europe 2018 Rom 2018
Zhen Cao FEDSM2018 conference 2018
Lingdong Jiang Temperature and pH Controlled Self-assembly of a Protein-Polymer Biohybrid at EUPOC 2018 2018
Marianna Giassi The 29th International Ocean and Polar Engineering Conference ISOPE 2019 2018
Jie Zhang The 36TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON COASTAL ENGINEERING (ICCE) 2018 2018
Erik Ekström Improvements of thermoelectric properties in co-sputtered CaMnO3 thin films by alloying with Nb at European Conference on Thermoelectrics 2018
2018
Juri Mai 22nd International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC), 8-13 July 2018, Budapest, Hungary 2018
Joshua Green Attendance at Organic Electronics 2018: Group 15-containing systems for improving the air-stability and optoelectronics of conjugated organic materials 2018
Saleh Rezaeiravesh Presentation of "a-priori study of wall modeling in large eddy simulation" in the 7th European Conference on Computational Fluid Dynamics 2018
Nicolas Daniele D Imperio ICPC 22, International Conference on Phosphorus Chemistry 2018 2018
Haiyue Gong ICPC 22, International Conference on Phosphorus Chemistry 2018 2018
Klara Leffler METMA 2018 2018
Joakim Halldin Stenlid EUROCORR 2018 - Modellering av sulfidinduserad kopparkorrosion for säker förvaring av utbränt kärnbränsle 2018
Saad Mubeen 44th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society (IECON) 2018
Sagar Zade Oral talk at the 'EUROMECH COLLOQUIUM 596 - Numerical simulation of flows with particles, bubbles and droplets' in Venice 2018
Almir Nunes de Brito Júnior Conference presentation: “A semi-analytic model of tidal inlets and their evolution” at the 36th International Conference on Coastal Engineering (ICCE/2018) from Jul 30th to Aug 3th in Baltimore, US. 2018
Alvaro Tanarro 12th International EECOFTAC Seminar on Engineering Turbulence of Modeling MeasurementsTurbulence Conference 2018
Shihuai Wang the 22nd International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy 2018
Peter Fransson Workshop Interdiscplinary Mathematics in Biology 2018
Gregor Rudolph Workshop Interdiscplinary Mathematics in Biology 2018
Ida Sylwan Konferensdeltagande SMICE2018 2018
Mirjam Victorin 26th European Biomass Conference and Exhibition, Köpenhamn, Danmark 2018
Charlotte Skjöldebrand Presentation av forskningsresultat vid Scandinavian Society for Biomaterials 2018
Jing Huang the 22nd International Conference on Photochemical Conversion and Storage of Solar Energy (IPS-22) 2018
Alexandra Johansson Conference on Lasers and Electro-Optics, CLEO 2018 2018
Celina Tufvegren Metoder för utrönande av jästen Saccharomyces cerevisiae's signaleringsrespons på olika kolkällor vid International Specialized Symposium of Yeast ISSY34 2018
Eray Eryilmaz International Energy & Environment Summit in Kuala lumpur, Malaysia 2018
CHRISTOPHE BROUZET Travel grant for PaperCon 2018 2018
Richard Edberg HFM International Conference on Highly Frustrated Magnetism 2018, Davis, California 2018
Andreea Micula Presentation at the International Hearing Aid Research Conference (IHCON) 2018 2018
Karin Eliasson Scientific conference: 6th Sustainable Phosphorus Summit – Brasília, Brazil, August 2018 2018
Simon Andersson International Energy & Environment Summit, Kuala Lumpur 2018
Astrid Nilsen-Moe PCET2018 2018
Timofey Liseev Travel grant for the MOF-2018 conference (Auckland, New Zealand) 2018
Hannes Hernvall Master thesis presentation at COMGEO IV 2018
Henrik Eriksson ISARC 2018 2018
Elsa Nyström 11th International Conference on Acid Rock Drainage (ICARD), September 10-14 2018, Pretoria Sydafrika 2018
Ashleigh Castner Redox-Active Metal-Organic Frameworks (MOFs) for Hydrogen Evolution Catalysis 2018
Paul Gontia Gordon Research Conference 2018 in Switzerland; Spatial distribution of material stock and its characteristics in urban environment: A case study of Gothenburg, Sweden 2018
Camilla Berg 2018 MRS Fall Meeting & Exhibit, 25-30/11-2018, Boston, USA 2018
Lina Viklund "42nd International Symposium on Capillary Chromatography (ISCC) and 15th GCxGC Symposium", Riva del Garda, Italien, 13-18 maj 2018 2018
Martin Leskovec Presentation vid Euromech Colloquium 596 - Numerical Simulations of Flows with Particles, Bubbels and Droplets 2018
Miguel Sanchis-Sebastiá Participate in 40th Symposium of Biotechnology for Fuels and Chemicals 2018
Raquel Liébana IWA World Water Congress & Exhibition 2018 2018
Juan Carlos Hernando Oral Presentation at the 7th International Conference on Solidification and Gravity - Miskolc - Lillafüred, Hungary - Sept. 3 - 6, 2018 2018
Xingjiang YU Exascale Application and Software Conference 2018 Apr 16-19th in Edinburgh, Scotland 2018
Viviane Forsberg Conference presentation: "Printability of functional inkjet inks onto commercial inkjet substrates and a taylor made pigmented coated paper" 2018
Daniel Kovacs Brightly luminescent lanthanide complexes for selective labelling of biomolecules 2018
Oskar Vågerö Solar Panel Development for Sustainable PoE Water Filters 2018
Viktor Vifell Nilsson Modelling the energy system of Bolivia in order to support the achievement of SDG7 2018
Saga Carle Modelling the energy system of Bolivia in order to support the achievement of SDG7 2018
Ellen Ejnarsson Evaluation of the photovoltaic use and possibilities in Sri Lanka 2018
Malin Wiskman How is development affecting sustainable livelihoods and disaster risk: A comparative study of two coastal communities in Fiji 2018
Jennifer Gustavsson How is development affecting sustainable livelihoods and disaster risk: A comparative study of two coastal communities in Fiji 2018
Lorenzo Sani Identifying opportunities to manage palm oil mill effluent (POME): the case of Indonesia 2018
Victor Liang Creating Business: Innovative Business Models in Developing Countries where Distances are great and Resources are Scarce 2018
Jessica Almqvist Datainsamling i Moçambique till förmån för masteruppsats 2018
Maria Lagerström Increased sound insulation of lightweight structures with vibroacoustic models and active control 2018
Björn Ahlgren Research visit to RIKEN Astrophysical Big Bang Laboratory, Tokyo, Japan 2018
Magdalena Rajczakowska Study stay at RMIT in Melbourne 2018
Juan Negreira Increased sound insulation of lightweight structures with vibroacoustic models and active control 2018

The winners 2018 have been appointed

At this year's National Innovationday in Borås 10-11 April the following individuals were awarded the ÅForsk entrepeneurial scholarship:

  • Emma Ericson, Atium Ny teknik för att selektivt och effektivt rena vatten från kvicksilver och andra giftiga tungmetaller
  • Katarina Bengtsson, LunaMicro Utvecklar nästa generations vattentransporterande textilier
  • Martin Engman, STING Utvecklat ett system som beröringsfritt i löpande serieproduktion kan bestämma om den producerade svetsen uppfyller satta kvalitetskrav
  • Dongfang Li, Finecell Patenterat en teknik för att kunna producera nanocellulosa med en potentiell kostnadsbesparing på 50%
  • Prarthanaa Khokar, Fureho Utvecklat både material och tillverkningsteknik för ”3-D-vävda” kolfiberkompositer: Noobed Materials
  • Peter Nilsson, APR Technologies Utvecklat ett vätskekylningssystem utan rörliga delar till nästa generations satelliter
  • Daniel Ehrnberg, Spira Energy AB Utvecklar, tillverkar och säljer system som kan lagra stora mängder energi till mycket låga kostnader
  • Lisa Heiberg, DiaPure Utvecklat en produkt som återvinner näringen ur ditt avloppsvatten
  • Josefin Persson, SIOS Vår teknik gör trädgårdsarbetet till en spännande användarupplevelse
  • Linn Bäckegren, Nemetic Utvecklar ett kirurgiskt verktyg som kommer att korta ner tiden det tar att stänga snittet efter en öppen bukoperation