Knowledge prize

ÅForsk annually awards a prize of 100 000 SEK for outstanding efforts in knowledge dissemination. Nominations for recipients of the prize are received from university principals. You can read more about who has received the prize below.

Professor Filip Johnsson, verksam vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik vid Chalmers tekniska högskola, tilldelas 2021 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk

Professor Filip Johnsson, verksam vid institutionen för rymd-, geo- och miljövetenskap, energiteknik vid Chalmers tekniska högskola, tilldelas 2021 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk. Filip Johnsson är en av Sveriges mest framstående forskare inom området uthålliga energisystem, och är väldigt aktiv som engagerad kunskapsspridare utanför den akademiska sfären. Detta exemplifieras bland annat av otaliga intervjuer i tidningar, radio och tv; deltagande med stort engagemang i den offentliga diskussionen och ett flertal debattartiklar i dagspress. Filip ryggar inte för de stora frågorna och hans mångfacetterade gärning genomsyras av kunskap som ett medel för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Universitetslektor Maria Sundin, verksam vid institutionen för fysik på Göteborgs universitet, tilldelas 2020 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk

Maria Sundin har under lång tid visat ett djupt engagemang för att sprida kunskap och inspirera till ökat intresse för naturvetenskap och teknik i samhället. Hon har nått ut till människor i alla åldrar och med varierande bakgrunder ibland annat radio, TV, dagspress, poddar och sociala medier. Maria har en omvittnad förmåga att inspirera genom att visa på tvärvetenskapliga och ibland oväntade kopplingar mellan naturvetenskap och områden som historia, idrott, samhällsvetenskap och hållbar utveckling.

Professor Åsa Wikforss vid Stockholms universitet tilldelas 2019 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk

Åsa Wikforss är djupt engagerad i att ge allmänheten de verktyg som de behöver för att stå emot desinformation, alternativa fakta, fejkade nyheter och vetenskapstvivel. Frågor som kanske är mer aktuella nu än någonsin. Som populärvetenskaplig författare och samhällsdebattör sprider hon ”kunskap om kunskap” på ett lättillgängligt sätt med en stabil grund i sin egen forskargärning.

Professor Mårten Schultz vid Stockholms universitet tilldelas 2018 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk

Mårten Schultz har under lång tid gjort kraftfulla insatser för att sprida juridiska och rättsvetenskapliga perspektiv utanför universitetsvärlden och rättsväsendet. Han är engagerad i den allmänna debatten och har genom åren skrivit hundratals artiklar och medverkat i många tv- och radioprogram. Sedan många år är han kolumnist i svensk dagspress där han med ett folkbildande patos förklarar och diskuterar juridiska frågeställningar. Fast förankrad i rättsvetenskap räds han inte att närma sig kontroversiella frågor.

Professor Stefan Jansson vid Umeå Universitet tilldelas 2017 års kunskapspris av stiftelsen ÅForsk

Stefan Jansson är en engagerad och outtröttlig folkbildare som håller kunskapens fana högt. Han är ständigt engagerad i samhällsdebatten, han medverkar i alltifrån humorprogram till politikerdebatter och berättar om sin och andra andras forskning såväl för skolklasser som för pensionärer. Han verkar aktivt för att föra in ett kunskapsperspektiv i debatten om GMO och ekologisk odling för att motverka faktaresistens.

Professor Kerstin Johannesson vid Göteborgs Universitet får ÅForsks Kunskapspris 2016

Kerstin Johannesson, Göteborgs Universitet, har tilldelats Kunskapspriset 2016 med motiveringen ”Stiftelsens ÅForsks Kunskapspris 2016 tilldelas professor Kerstin Johannesson vid Göteborgs Universitet för hennes långa och breda insatser som kunskapsspridare. Parallellt med sin framgångsrika forskar- och universitets-lärarkarriär har hon på ett engagerat sätt arbetat för att sprida kunskap både om sina egna forskningsområden, såsom biologisk mångfald och evolution, och om havet, de marina ekosystemen och därtill kopplade miljöproblem. I sin mångfacetterade gärning som kunskapsspridare har hon interagerat med såväl skolungdomar, den bredare allmänheten, yrkesarbetande i näringar kopplade till havet och kustmiljön som med myndighetsrepresentanter och politiker. Som exempel på bredden i Kerstin Johannessons insatser kan nämnas alltifrån medverkan i TV-program för barn, framtagning av pedagogiska verktyg för skolan, till vidareutbildningsinsatser, medverkan i radio och författande av populärvetenskapliga artiklar.”

Professor Per Holmlund vid Stockholms Universitet får ÅForsks kunskapspris 2015

”Vi som idag är ögonvittnen till isarnas snabba avsmältning måste fortsätta att göra världen upp­märksam på det som faktiskt sker. I dag sker det saker som är utöver vad som kan förväntas av naturliga reaktioner. Jag har tagit det som min uppgift att föra ut detta budskap”. Professor Per Holmlund ser populärvetenskapen och kommunikationen med det omgivande samhället som ett självklart parallellspår till forskarbanan. Per tycker aldrig att det tar onödig tid från forskningen när han blir uppringd av en radioreporter och får frågor om sjöar under Antarktis is, senaste mätningen av Kebnekaises topphöjd eller om glaciärers tillstånd i världen. Tvärtom, menar han att en forskares medverkan i kunskapsspridning och samhällsdebatt bidrar till ett bättre samhälle och ger legitimitet till kunskapsproduktionen i sig.